Nordic Coleoptera Group

Årsmöte 2012

Sverige, Stora Frö på Öland 15-17 juni 2012
Tack alla deltagare till en mycket fin träff och till den trevliga stämningen under mötesdagarna!

Ett av mötets uppdrag är att rapportera in alla skalbaggsfynd från området, och en sammanställning kommer löpande att byggas upp här på sidan.

Till listan över deltagare ska läggas Anders Måhlén (Öl. Rösslösa) och Noora Lassila (Finland).

Deltagare: Bengt Andersson, Ambjörn Carlsson, Tom Clayhills, Jan Dorell, Niklas Franc, Christoffer Fägerström, Joja Geijer, Palle Jørum, Torstein Kvamme, Arne Laugsand, Sven Lennartsson, Hans Lindström, Stig Lundberg, Håkan Lundkvist, Per Löfgren, Ilpo Mannerkoski, Roger Mugerwa Pettersson, Jyrki Muona, Nils-Otto Nilsson, Owe Nodmar, Mikko Pentinsaari, Hans Peter Ravn, Mikael Sörensson, Hans-Erik Wanntorp

Sweden, Öland, Stora Frö
56°34´31´N 16°24´26´E. Området kring mötets samlingspunkt Stora Frögården.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Sweden, Öl., Stora Alvaret vid Möcklemossen
56°31´40´N 16°31´57´E. Stenåsa alvar. Alvarmark med Ölands största alvarvät Möckelmossen.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Sweden, Öl., Gynge
56°32´19´N 16°24´42´E. Ruderatmark och grävd damm i ett sandigt område.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Sweden, Öl, Halltorps hage
56°47´40´N 16°34´15´E. Ädellövskog med mycket gammelekar.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Sweden, Öl, Stora Rör, Rosti grustag
56°45´1´N 16°32´48´E. Stort sandtag i tallskog
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Sweden, Öl., Karums alvar
56°46´6´N 16°37´35´E. Alvarmark i Mittlandet.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Sweden, Öl., Borgholms alvar
56°52´5´N 16°38´23´E. Alvarmark vid Borgholms slottsruin.
Sweden, Öl., Törnbotten
56°39´50´N 16°32´0´E. Ädellövskog, till stor del sumpskog.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Sweden, Öl., Jordtorps grustag, Höge ås
56°41´14´N 16°36´1´E. Sandtag, till stora delar igenväxande.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Sweden, Öl., Smedby
56°25´4´N 16°26´8´E. Mindre, gammalt sandtag strax intill vägen. Även ruderatmark.
Thumbnail
Thumbnail
Sweden, Sm., Oppfjärdsbrännan
56°58´17´N 16°4´14´E. Bränd tallskog.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Sweden, Sm., Agrilus guerini-lokalen, vägkorset Böta-Hornsövägen
57°1´0´N 16°7´2´E.
Thumbnail
Sweden, Sm., Hornsö såg
Litet sågverk.
Sweden, Sm., Strömsrum betesmark
56°55´57´N 16°25´28´E.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Sweden, Sm., Strömsrum virkeshög
56°56´12´N 16°25´8´E.
Sweden, Öl., Degerrörsbacken
56°38´16´N 16°32´38´E.
Sweden, Öl., Lilla Hult
56°41´25´N 16°32´15´E, RT90 6285057/1544885 10 m
Sweden, Sm., Strömsrum, Dal grustag
56°56´19´N 16°24´21´E, RT90 6312640/1536570 100 m. Grustag.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail