Om BeetleBase

Skalbaggskatalogen började som en databas i FileMaker runt år 2000, utvecklat av Christoffer Fägerström och Håkan Lundkvist. Systemets grundpelare var i stort sett desamma då som idag, katalog över vilka arter vi har i Sverige, namnskicket och arternas utbredning, samt listor över litteratur och bilder på arterna.

Nackdelen med det dåvarande FileMaker-systemet var att vi jobbade i var sin kopia. Nu har tiden hunnit i kapp oss. Med stor hjälp av Nicklas Strömberg (Anthus IT) har vi kunnat lägga ut systemet på Internet. Nu jobbar vi mot samma kopia och som alltid är uppdaterad.

Framtiden för BeetleBase beror mycket på dess användare. Det blir vad vi gör det till! Vi hoppas också att BeetleBase i symbios med ArtPortalen kan vara ett verktyg i det fortsatta arbetet med den nya skalbaggskatalogen Catalogus Coleoptera.

BeetleBase är en sluten Community för de som arbetar med coleoptera i Sverige eller i Norden. Filosofin är att alla medlemmar ska hjälpa till att bygga upp datamängden, med olika infallsvinklar, specialkunskaper, tidskrifter m.m. Om du vill vara med att bidra till utvecklandet av BeetleBase, var vänlig och gör en ansökan om ett konto. I ansökan ber vi dig förklara vem du är och hur du arbetar med coleoptera.

Vi som står bakom systemet är:
Håkan Lundkvist
Christoffer Fägerström
Jan Schreiber

Systemadministratörer
Christoffer Fägerström
Håkan Lundkvist
Jan Schreiber
Olof Persson

Katalogadministratörer
Christoffer Fägerström (Alle länder)
Håkan Lundkvist (Alle länder)
Olof Persson (Alle länder)
Hans-Erik Wanntorp (Sverige)
Sven Lennartsson (Sverige)
Torbjörn Ramqvist (Sverige)
Mogens Hansen (Danmark)
Palle Jørum (Danmark)
Arne Laugsand (Norge)
Frode Ødegaard (Norge)
Jan Schreiber (Norge)
Per Kristian Solevåg (Norge)
Stefan Olberg (Norge)
Tom Clayhills (Finland)