Oedemera subrobusta (Nakane, 1954)

Gällande namn
Oedemera subrobusta (Nakane, 1954)
Synonym
Tidigare namn
Extra info
Utbredelseskart
Länder:
Sverige
S
Norge
N
Danmark
D
Finland
F
Karelien
K
Estland
E
Lettland: Enl. Telnov 2010, http://leb.daba.lv/addenda.pdf Found in different parts of Latvia, first published in 2008.
Lades till 17.02.2011 av Håkan Lundkvist
A
Litauen
I
Polen
P
Tyskland
T
Netherlands
Ne
Övrigt
Ö
Sverige
Skåne: Revinge, Svarta Hål 2010, Andreas Nord
Foruminlägg: Oedemera subrobusta i Skåne.
Lades till 01.02.2021 av Hans-Erik Wanntorp
Sk
Blekinge
Bl
Halland: Övraby, Gustav Fogelqvist första halvan av 1900-talet i NRM
Lades till 25.04.2023 av Hans-Erik Wanntorp
Ha
Småland: Bengt Andersson, 2008
Sm
Öland
Öl
Gotland
Go
Gotska sandön
GS
Östergötland: Risinge, 2010, Jan Dorell genitalpreparerad hanne
Lades till 17.02.2012 av Hans-Erik Wanntorp
Ög
Västergötland: Bengt Andersson, 2008
Vg
Bohuslän: Tjärnö, Älgö maj 2008 H-E Wanntorp
Lades till 07.06.2011 av Hans-Erik Wanntorp
Bo
Dalsland
Ds
Närke: Bengt Andersson, 2008
Södermanland: Huddinge 1989 Dietmar Borisch (det HE Wanntorp)
Lades till 07.06.2011 av Hans-Erik Wanntorp
Uppland
Up
Västmanland: Nyfynd 2008, i gulskål, coll. Bengt Andersson
Foruminlägg: Oedemera subrobusta - ny Västmanland.
Vs
Värmland: Lysvik 1975 Birger Persson det Höijer 2008
Lades till 15.02.2012 av Hans-Erik Wanntorp
Vr
Dalarna: Nyfynd Borlänge 2007, coll. Bengt Andersson
Foruminlägg: Oedemera subrobusta - ny Dalarna.
Dr