Nordic Coleoptera Group - Gruppansvariga

En viktig uppgift för Nordic Coleoptera Group är att utveckla vårt gemensamma kunnande om skalbaggarna i Norden. Ett sätt är att pusha för att de som vill kan fördjupa sig i en särskild grupp skalbaggar.

På BeetleBase har ni kanske noterat att det står ”gruppansvarig” på vissa arter eller artgrupper, där några har anmält sig sedan tidigare. Vi vill härmed vidareutveckla detta för att täcka in fler grupper. Vi har alla olika nivå av kunskap att börja med, men vi tror att ett sådant ansvar ger stora möjligheter att utveckla sitt egna kunnande vartefter. Därför är det öppet för alla, bara man lovar att ta 'hand om' sin grupp.

Eftersom kriterierna för gruppansvarig har förändrats något, väljer vi att på nytt starta från noll. Alla intresserade får nu anmäla sitt intresse, även de som tidigare stått som ansvariga. Att det blir fler personer på en grupp gör inget och det är då upp till de i gruppen att fördela ansvar mellan sig. Dessutom bör större grupper delas upp i underfamiljer, såsom t.ex. Staphylinidae och Curculionidae. Man kan också anmäla sig även för ett släkte t.ex. Atomaria.

Vad bör då den gruppansvariga göra?
Taxonomi
BB skall följa Catalogue of Palaearctic Coleoptera, men göra avvikelser i de fall det är befogat. Den gruppansvariga bör följa upp den senaste informationen och tillsammans med NCGs kommande taxonomigrupp bestämma vad BB skall följa.
Bestämning
I den mån det är möjligt vara behjälplig vid bestämning av svåra grupper, samt sprida information om nyheter, artbestämning m.m.
Kontakter
Sköta förfrågningar till andra världsspecialister inom gruppen.

Om du som användare av BB undrar något kring informationen på BB så är det alltså till gruppansvarig man bör vända sig. Frågor av mer öppen karaktär bör naturligtvis även fortsättningsvis ske över forumet för att komma alla tillgodo.

För att bli gruppansvarig så anmäler du dig till Håkan Lundkvist