Phloeosinus thujae (Perris, 1855)

Gällande namn
Phloeosinus thujae (Perris, 1855)
Synonym
  •    impressus (Olivier, 1795)
  •    juniperi (Döbner, 1860)
  •    prostratus Peyerimhoff, 1918
  •    serrifer Wichmann, 1916
Tidigare namn
Extra info
Utbredelseskart
Länder:
Sverige: Nyfynd maj-juni 2011, Linderödsåsen, strax norr om Ilnestorp, 3 km SV om Tollarp, leg./coll. Gunnar Isacsson
Lades till 25.05.2011 av Christoffer Fägerström
S
Norge
N
Danmark
D
Finland
F
Karelien
K
Estland
E
Lettland
A
Litauen
I
Polen
P
Tyskland
T
Netherlands
Ne
Övrigt
Ö
Sverige
Skåne: Nyfynd maj-juni 2011, Linderödsåsen, strax norr om Ilnestorp, 3 km SV om Tollarp, leg./coll. Gunnar Isacsson
Lades till 27.06.2011 av Christoffer Fägerström
Sk
Blekinge: Nyfynd Sölvesborg, 13.10.2011. Bertil Ericson
Lades till 20.11.2011 av Håkan Lundkvist
Omnämns i: Lucanus 2011:2. Intressanta skalbaggsfynd från SydOst (11)
Bl
Halland
Ha
Småland: Nyfynd Arby, Vassmolösa, 2019-05-21. O. Persson, J. Geijer
Foruminlägg: Phloeosinus thujae - ny Småland.
Lades till 21.05.2019 av Olof Persson
Omnämns i: Lucanus 2019:2. Intressanta skalbaggsfynd från Sydost (19)
Sm
Öland: Nyfynd 2020, Södra Bårby, leg. Ake Lindelöw, se Lucanus 2020:2
Lades till 27.11.2022 av Christoffer Fägerström
Omnämns i: Lucanus 2020:2. Intressanta skalbaggsfynd från Sydost (20)
Öl
Gotland
Go
Gotska sandön
GS
Östergötland
Ög
Västergötland
Vg
Bohuslän: Nyfynd Samdrevsvägen, 2022.02.15, Hökällans väg, 2022.05.17, Säve, leg. Freddy Persson
Foruminlägg: enbastborren, Phloeosinus thujae nu även i Bohuslän.
Lades till 21.05.2022 av Hans-Erik Wanntorp
Omnämns i: Aromia 2023:1. Intressanta fynd av skalbaggar 2022
Bo
Dalsland
Ds
Närke
Södermanland
Uppland
Up
Västmanland
Vs
Värmland
Vr
Dalarna
Dr
Gästrikland
Hälsingland
Hs
Medelpad
Me
Härjedalen
Hr
Jämtland
Ångermanland
Ån
Västerbotten
Vb
Norrbotten
Nb
Åsele lappmark
Ås
Lycksele lappmark
Ly
Pite lappmark
Pl
Lule lappmark
Lu
Torne lappmark
To
Danmark
Sydjylland
SJ
Östjylland
EJ
Västjylland
WJ
Nordöstjylland
NEJ
Fyn
F
Lolland, Falster, Mön
LFM
Sydsjälland
SZ
Nordvästsjälland
NWZ
Nordöstsjälland
NEZ
Bornholm
B
Nordvästjylland
NWJ
Norge
Østfold
Ø
Oslo og Akershus
AK
Hedmark
HE
Oppland
O
Buskerud
B
Vestfold
VE
Telemark
TE
Aust-Agder
AA
Vest-Agder
VA
Rogaland
R
Hordaland
HO
Sogn og Fjordane
SF
Møre og Romsdal
MR
Sør-Trøndelag
ST
Nord-Trøndelag
NT
Nordland
N
Troms
TR
Finnmark
F
Finland
Alandia  
A
Regio aboensis
V
Nylandia
U
Karelia australis
EK
Satakunta
St
Tavastia australis
EH
LK
LK
Savonia australis
ES
Ostrobottnia australis
EP
Tavastia borealis
PH
Savonia borealis
PS
Karelia borealis
PK
Ostrobottnia media
KP
Ostrobottnia kajanensis
Kn
Ostrobottnia borealis S
OP
Ostrobottnia borealis N
PeP
Kuusamo
Ks
Lapponia kemensis W
KiL
Lapponia kemensis E
SoL
Lapponia inarensis
InL
Lapponia enontekiensis
EnL
Underordning Polyphaga
Överfamilj Curculionidea
Familj Curculionidae - Vivlar
Underfamilj Scolytinae
Tribus Phloeosinini
Subgenus
Katalognr 7669
EDV-kod 91-.017-.001-.
Gruppansvarlig Gruppansvarig saknas
Bilder på arten
Logga inn för att visa bilder.