Xyleborinus attenuatus (Blandford, 1894)

Gällande namn
Xyleborinus attenuatus (Blandford, 1894)
Synonym
  •    alni (Niijima, 1909)
Tidigare namn
Svenskt namn
smal vedborre
Extra info
Utbredelseskart
Länder:
Sverige
S
Norge
N
Danmark: ny för Danmark 200?
D
Finland
F
Karelien
K
Estland
E
Lettland
A
Litauen
I
Polen
P
Tyskland
T
Netherlands
Ne
Övrigt
Ö
Sverige
Skåne
Sk
Blekinge: Karlshamn 2008 B. Ericson
Lades till 22.04.2022 av Hans-Erik Wanntorp
Bl
Halland: Nyfynd Högryd, 2022.07.16, leg. Mathias Lindström
Lades till 04.04.2024 av Christoffer Fägerström
Omnämns i: Aromia 2023:1. Intressanta fynd av skalbaggar 2022
Ha
Småland: Vislanda 2020 H. Lundqvist på AP
Lades till 22.04.2022 av Hans-Erik Wanntorp
Sm
Öland: Nyfynd Abbantorp, vi. 2020, leg./coll. Olof Persson, se Lucanus 2021:2
Lades till 22.04.2022 av Hans-Erik Wanntorp
Öl
Gotland
Go
Gotska sandön
GS
Östergötland: Tinnerö ekbackar 2014. Ekveteraniseringsprojektet. det H-E Wanntorp
Lades till 25.12.2017 av Hans-Erik Wanntorp
Ög
Västergötland
Vg
Bohuslän
Bo
Dalsland
Ds
Närke
Södermanland: Nacka 2019, R. Vicente, R. Anderberg på AP
Lades till 22.04.2022 av Hans-Erik Wanntorp
Uppland
Up
Västmanland: Rytterne 202, Å. Lindelöw på AP
Lades till 22.04.2022 av Hans-Erik Wanntorp
Vs
Värmland
Vr
Dalarna
Dr
Gästrikland
Hälsingland
Hs
Medelpad
Me
Härjedalen
Hr
Jämtland
Ångermanland
Ån
Västerbotten
Vb
Norrbotten
Nb
Åsele lappmark
Ås
Lycksele lappmark
Ly
Pite lappmark
Pl
Lule lappmark
Lu
Torne lappmark
To
Danmark
Sydjylland
SJ
Östjylland
EJ
Västjylland
WJ
Nordöstjylland
NEJ
Fyn
F
Lolland, Falster, Mön
LFM
Sydsjälland
SZ
Nordvästsjälland
NWZ
Nordöstsjälland
NEZ
Bornholm
B
Nordvästjylland
NWJ
Norge
Østfold
Ø
Oslo og Akershus
AK
Hedmark
HE
Oppland
O
Buskerud
B
Vestfold
VE
Telemark
TE
Aust-Agder
AA
Vest-Agder
VA
Rogaland
R
Hordaland
HO
Sogn og Fjordane
SF
Møre og Romsdal
MR
Sør-Trøndelag
ST
Nord-Trøndelag
NT
Nordland
N
Troms
TR
Finnmark
F
Finland
Alandia  
A
Regio aboensis
V
Nylandia
U
Karelia australis
EK
Satakunta
St
Tavastia australis
EH
LK
LK
Savonia australis
ES
Ostrobottnia australis
EP
Tavastia borealis
PH
Savonia borealis
PS
Karelia borealis
PK
Ostrobottnia media
KP
Ostrobottnia kajanensis
Kn
Ostrobottnia borealis S
OP
Ostrobottnia borealis N
PeP
Kuusamo
Ks
Lapponia kemensis W
KiL
Lapponia kemensis E
SoL
Lapponia inarensis
InL
Lapponia enontekiensis
EnL
Underordning Polyphaga
Överfamilj Curculionidea
Familj Curculionidae - Vivlar
Underfamilj Scolytinae
Tribus Xyleborini
Subgenus
Katalognr 5574
EDV-kod 91-.037-.002-.
Gruppansvarlig Gruppansvarig saknas
Bilder på arten
Logga inn för att visa bilder.