Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)

Gällande namn
Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)
Synonym
  •    caucasicus Kolenati, 1859
  •    euphraticus Schultze, 1897
  •    pseudacori (Fabricius, 1792)
  •    pseudacori (Rossi, 1790)
  •    rondoui Vuillet, 1911
  •    salviae Germar, 1824
  •    spermaticus Becker, 1862
  •    sulcatocarinulatus Schltze.
  •    syriacus L. Redtenbacher, 1843
Tidigare namn
  • punctum-album (Hbst.)
Svenskt namn
svärdsliljevivel
Extra info
Utbredelseskart
Länder:
Sverige: Nyfynd Blomstermåla industriområde, 2019-vi-03, Gunnar Bohman.
Lades till 19.11.2013 av Christoffer Fägerström
S
Norge
N
Danmark: DK står med i CPC 2013
Lades till 19.11.2013 av Christoffer Fägerström
D
Finland
F
Karelien
K
Estland
E
Lettland
A
Litauen: LT ej med i CPC 2013
Lades till 19.11.2013 av Christoffer Fägerström
I
Polen
P
Tyskland
T
Netherlands
Ne
Övrigt
Ö
Sverige
Skåne
Sk
Blekinge
Bl
Halland
Ha
Småland: Nyfynd Blomstermåla industriområde, 2019-vi-03, Gunnar Bohman.
Lades till 04.06.2019 av Christoffer Fägerström
Sm
Öland
Öl
Gotland
Go
Gotska sandön
GS
Östergötland
Ög
Västergötland: Nyfynd Mölnlycke 2020-06-20, Pär Lydmark
Lades till 27.06.2020 av Christoffer Fägerström
Omnämns i: Aromia 2021:1. Intressanta fynd av skalbaggar 2020
Vg
Bohuslän
Bo
Dalsland
Ds
Närke
Södermanland
Uppland
Up
Västmanland
Vs
Värmland
Vr
Dalarna
Dr
Gästrikland
Hälsingland
Hs
Medelpad
Me
Härjedalen
Hr
Jämtland
Ångermanland
Ån
Västerbotten
Vb
Norrbotten
Nb
Åsele lappmark
Ås
Lycksele lappmark
Ly
Pite lappmark
Pl
Lule lappmark
Lu
Torne lappmark
To
Danmark
Sydjylland
SJ
Östjylland
EJ
Västjylland
WJ
Nordöstjylland
NEJ
Fyn
F
Lolland, Falster, Mön
LFM
Sydsjälland
SZ
Nordvästsjälland
NWZ
Nordöstsjälland: 2020-06-11, Amager, leg: Lars Thomas
Lades till 27.06.2020 av Christoffer Fägerström
NEZ
Bornholm
B
Nordvästjylland
NWJ
Norge
Østfold
Ø
Oslo og Akershus
AK
Hedmark
HE
Oppland
O
Buskerud
B
Vestfold
VE
Telemark
TE
Aust-Agder
AA
Vest-Agder
VA
Rogaland
R
Hordaland
HO
Sogn og Fjordane
SF
Møre og Romsdal
MR
Sør-Trøndelag
ST
Nord-Trøndelag
NT
Nordland
N
Troms
TR
Finnmark
F
Finland
Alandia  
A
Regio aboensis
V
Nylandia
U
Karelia australis
EK
Satakunta
St
Tavastia australis
EH
LK
LK
Savonia australis
ES
Ostrobottnia australis
EP
Tavastia borealis
PH
Savonia borealis
PS
Karelia borealis
PK
Ostrobottnia media
KP
Ostrobottnia kajanensis
Kn
Ostrobottnia borealis S
OP
Ostrobottnia borealis N
PeP
Kuusamo
Ks
Lapponia kemensis W
KiL
Lapponia kemensis E
SoL
Lapponia inarensis
InL
Lapponia enontekiensis
EnL
Underordning Polyphaga
Överfamilj Curculionidea
Familj Curculionidae - Vivlar
Underfamilj Ceutorhynchinae
Tribus Mononychini
Subgenus
Katalognr 5129
EDV-kod 93-.141-.001-.
Gruppansvarlig Gruppansvarig saknas
Bilder på arten
Logga inn för att visa bilder.