Catalogus

Søket sortert etter art. Sorter etter katalogen.
Familj Art Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö
Staphylinidae Cypha apicalis (Brisout de Barneville, 1863) PDF Bilder
Sk
Ha
Sm
Ög
Vg
Up
Vs
Vb
S N D F P T
Staphylinidae Cypha aprilis (Rey, 1882) PDF
Sk
Ha
Sm
Öl
Ög
Up
S N D F E A P T
Staphylinidae Cypha carinthiaca (Scheerpeltz, 1958) PDF Bilder N Ö
Staphylinidae Cypha discoidea (Erichson, 1839) PDF
Sk
Bl
Ha
Sm
Öl
Ög
Bo
Up
Hs
S D A P T
Staphylinidae Cypha laeviuscula (Mannerheim, 1830) PDF
Sk
Bl
Ha
Sm
Öl
Go
Ög
Vg
Bo
Ds
Up
Vs
Vr
Dr
Hs
Hr
Ån
Vb
Nb
Ås
Ly
Pl
Lu
To
S N D F K A I P T
Staphylinidae Cypha lindbergi (Palm, 1935) PDF P
Staphylinidae Cypha longicornis (Paykull, 1800) PDF Bilder
Sk
Bl
Ha
Sm
Öl
Ög
Up
Vs
S D E P T
Staphylinidae Cypha norvegica Ødegaard & Hanssen, 2018 PDF Bilder N
Staphylinidae Cypha ovulum (Heer, 1839) PDF
Up
Vr
Dr
Hs
Vb
Ly
S N F K P T
Staphylinidae Cypha pirazzolii (Baudi di Selve, 1870) T
Staphylinidae Cypha pulicaria (Erichson, 1839) PDF Bilder
Sk
Bl
Ha
Sm
Go
Ög
Vg
Bo
Up
Vr
Dr
Hs
Ån
Vb
Nb
Ås
Ly
To
S N D F A I P T
Staphylinidae Cypha punctum (Motschulsky, 1858) PDF
Ha
Up
S N D T
Staphylinidae Cypha seminulum (Erichson, 1839) PDF Bilder
Sk
Ha
Öl
Ög
Hs
Vb
Nb
S D F K A I P T
Staphylinidae Cypha suecica (Palm, 1936) PDF Bilder
Sk
Ha
Ög
Vg
Up
Vs
Vr
S N D F K A P T
Staphylinidae Cypha tarsalis (Luze, 1902) PDF Bilder
Sk
Bl
Ha
Sm
Öl
Go
GS
Ög
Vg
Bo
Ds
Up
Vs
Vr
Dr
Ån
Vb
Nb
Ly
S N D F K E P T
Staphylinidae Holobus apicatus (Erichson, 1837) PDF Bilder
Sk
Bl
Ha
Sm
Öl
Go
GS
Vg
Bo
Ds
Up
Vs
Vr
Dr
Hs
Vb
Nb
Ly
Lu
S N D F K E A P T
Staphylinidae Holobus flavicornis (Lacordaire, 1835) PDF Bilder
Sk
Bl
Ha
Sm
Öl
Go
GS
Ög
Vg
Bo
Ds
Up
Vs
Vr
Dr
Hs
Ån
Nb
Ly
Lu
S N D F E A I P T
Staphylinidae Oligota granaria Erichson, 1837 PDF Bilder
Sk
Ha
Sm
Vg
Vr
S N D F E I P T
Staphylinidae Oligota inexspectata S. A. Williams, 1994 PDF Bilder
Go
N D F T
Staphylinidae Oligota inflata (Mannerheim, 1830) PDF Bilder
Sk
Bl
Ha
Sm
Öl
Go
Ög
Vg
Bo
Up
Vs
Vr
Dr
Hs
Ån
Vb
Nb
S N D F K E A P T