Åter till förstasidan

 Filter: underfamiljen Epilachninae
Antal taxa: 4  1
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
62-.002-.001-. Henosepilachna argus  (Geoffroy, 1762)                                          P T           
62-.002-.002-. Henosepilachna elaterii  (P. Rossi, 1794)                                           T           
62-.003-.001-. Subcoccinella vigintiquatuorpunctata  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs             S N D F K E A I P T           
62-.004-.001-. Cynegetis impunctata  (Linnaeus, 1767)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo    Up      Hs             S N D F    A   P T