Åter till förstasidan

 Filter: underfamiljen Ceutorhynchinae
Antal taxa: 207  1 2 3 4 5 6 7 »»
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
93-.141-.001-. Mononychus punctumalbum  (Herbst, 1784)       Sm      Vg                       S       A I P T       
93-.142-.001-. Eubrychius velutus  (Beck, 1817)   Sk Bl   Sm Öl    Ög Vg    Up    Dr         Nb       S N D F K E A   P T         
93-.143-.001-. Phytobius leucogaster  (Marsham, 1802)   Sk   Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo   Up   Vr Dr       Ån   Nb       S N D F K E A I P T       
93-.144-.001-. Pelenomus commari  (Panzer, 1794)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb   Ly     S N D F K E A I P T         
93-.144-.002-. Pelenomus waltoni  (Boheman, 1843)   Sk   Ha Sm Öl    Ög Vg Bo Ds Up   Vr Dr        Vb Nb       S N D F K E A I P T       
93-.144-.003-. Pelenomus canaliculatus  (Fåhraeus, 1843)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs   Dr       Ån   Nb   Ly     S N D F K E A I P T       
93-.144-.004-. Pelenomus velaris  (Gyllenhal, 1827)                  Vs Vr Dr   Hs Me Hr Ån Vb Nb   Ly   Lu To S N   F K E A I P T         
93-.144-.005-. Pelenomus quadrituberculatus  (Fabricius, 1787)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb Ås Ly    To S N D F K E   I P T         
93-.144-.006-. Pelenomus olssoni  (Israelson, 1972)   Sk Bl Ha Sm Öl                           S   D       P T    VU
93-.144-.007-. Pelenomus zumpti  (H. Wagner, 1939)                                    D        T       
93-.144-.008-. Pelenomus hygrophilus  (Hustache, 1923)                                           T             
93-.144-.009-. Pelenomus quadricorniger  (Colonnelli, 1986)   Sk Bl        Vg    Up Vs Vr                S   D F K E A I P T         
93-.1441.001-. Neophytobius muricatus  (C. N. F. Brisout de Barneville, 1867)   Sk Bl   Sm Öl Go   Ög Vg      Up Vs Vr                S N D F K E   I   T        DD
93-.1441.002-. Neophytobius granatus  (Gyllenhal, 1835)                                          P T           
93-.1441.003-. Neophytobius quadrinodosus  (Gyllenhal, 1813)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds   Up Vs Vr Dr               S N D F K E A   P T         
93-.145-.001-. Rhinoncus albicinctus  Gyllenhal, 1837                                     F   E A   P T       
93-.145-.002-. Rhinoncus perpendicularis  (Reich, 1797)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo   Up Vs   Dr               S N D F K E A I P T       
93-.145-.0021-. Rhinoncus smreczynskii  H. Wagner, 1937                                          P        
93-.145-.003-. Rhinoncus inconspectus  (Herbst, 1795)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr               S N D F K E A I P T         
93-.145-.004-. Rhinoncus pericarpius  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb   Ly   Lu   S N D F K E A I P T       
93-.145-.005-. Rhinoncus henningsi  H. Wagner, 1936                                          P T           
93-.145-.006-. Rhinoncus bruchoides  (Herbst, 1784)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr              S N D F K E A I P T         
93-.145-.007-. Rhinoncus bosnicus  Schultze, 1900                                          P T         
93-.145-.008-. Rhinoncus castor  (Fabricius, 1792)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly   Lu To S N D F K E A I P          
93-.146-.001-. Marmaropus besseri  Gyllenhal, 1837   Sk    Sm Öl                           S       A   P T       
93-.148-.001-. Aphytobius sphaerion  (Boheman, 1845)                                           T             
93-.1481.001-. Auleutes epilobii  (Paykull, 1800)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb Ås Ly   Lu   S N D F K E A I P T     
93-.149-.001-. Brachiodontus alpinus  (Hampe, 1867)                                           T             
93-.150-.001-. Rutidosoma graminosum  (Gistel, 1857)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr        Nb       S N D F K E A I P T       
93-.150-.002-. Scleropteridius fallax  Otto, 1897   Sk                               S   D     A I P T