Åter till förstasidan

 Filter: underfamiljen Trechinae
Antal taxa: 165 «« 1 2 3 4 5 6 »»
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
01-.029-.094-. Bembidion octomaculatum  (Goeze, 1777)   Sk      Go                          S   D F    A I P T         
01-.029-.095-. Bembidion obtusum  Audinet-Serville, 1821   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up                  S N D F   E A I P T     
01-.029-.098-. Bembidion biguttatum  (Fabricius, 1779)   Sk        Ög                        S   D F K E A I P T           
01-.029-.100-. Bembidion aeneum  Germar, 1824   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr   Hs        Ås      S N D F K   A I P T         
01-.029-.101-. Bembidion mannerheimii  C.R. Sahlberg, 1827   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr   Hs Me   Ån         S N D F K E A I P T         
01-.029-.102-. Bembidion guttula  (Fabricius, 1792)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb       S N D F K E A I P T         
01-.029-.103-. Bembidion lunulatum  (Geoffroy, 1785)   Sk Bl    Öl                           S   D     A I P T         
01-.029-.1031-. Bembidion inoptatum  (Schaum, 1857)                                        A              
01-.029-.104-. Bembidion iricolor  Bedel, 1879                                    D        T           
01-.029-.105-. Bembidion lapponicum  Zetterstedt, 1828                        Hr       Pl   To S N   F K              
01-.029-.106-. Bembidion fellmanni  (Mannerheim, 1823)                    Dr   Hs   Hr       Pl Lu To S N   F K              
01-.029-.107-. Bembidion hyperboraeorum  Munster, 1923                            Nb Ås Ly Pl Lu To S N   F K            
01-.029-.108-. Bembidion hastii  C.R. Sahlberg, 1827                        Hr   Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N   F K              
01-.029-.109-. Bembidion mckinleyi  Fall, 1926                                  S N                  NT
01-.029-.1091. Bembidion mckinleyi  ssp. scandicum  Lindroth, 1943                                 To S N                 
01-.029-.110-. Bembidion grapii  Gyllenhal, 1827                   Vr Dr   Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N   F K            
01-.029-.111-. Bembidion yukonum  Fall, 1926                                 To S N   F K              
01-.029-.112-. Bembidion dauricum  (Motschulsky, 1844)                                Lu To S N   F                 
01-.029-.113-. Bembidion petrosum  Gebler, 1833                                  S N   F              EN
01-.029-.1131. Bembidion petrosum  ssp. siebkei  Sparre Schneider, 1909                   Vr               To S N   F K              
01-.029-.1132. Bembidion petrosum  ssp. carlhlindrothi  Kangas, 1980                                      K                  
01-.029-.115-. Bembidion crenulatum  F. Sahlberg, 1844                                                       
01-.029-.1151. Bembidion crenulatum  ssp. ponojense  J. Sahlberg, 1875                                      K                  
01-.029-.116-. Bembidion hirmocaelum  Chaudoir, 1850                                      K                  
01-.029-.117-. Bembidion chaudoirii  Chaudoir, 1850                                      K              
01-.029-.118-. Bembidion neresheimeri  Müller, 1929                                        A I P T             
01-.0291.001-. Cillenus lateralis  Samouelle, 1819                                    D        T       
01-.0292.001-. Ocys harpaloides  (Audinet-Serville, 1821)                                          P T       
01-.0292.0011. Ocys tachysoides  (Antoine, 1933)                                   N         T     
01-.0292.002-. Ocys quinquestriatus  (Gyllenhal, 1810)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg      Up                  S N D    E A I P T    VU