Åter till förstasidan

 Filter: underfamiljen Curculioninae
Antal taxa: 212 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
93-.106-.010-. Anthonomus pedicularius  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg                       S N D F K E A I P T       
93-.106-.011-. Anthonomus conspersus  Desbrochers des Loges, 1868   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr   Hs    Ån Vb Nb   Ly     S N D F   E A I P T       
93-.106-.013-. Anthonomus rufus  Gyllenhal, 1835   Sk Bl   Sm Öl                           S   D      I P T         
93-.106-.014-. Anthonomus sorbi  Germar, 1821   Sk Bl   Sm Öl Go   Ög   Bo                      S   D F   E A   P T       
93-.106-.015-. Anthonomus rubi  (Herbst, 1795)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb     Lu   S N D F K E A I P T         
93-.106-.016-. Anthonomus brunnipennis  Curtis, 1840   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up   Vr Dr Hs    Ån Vb Nb       S N D F K E A I   T       
93-.106-.017-. Anthonomus phyllocola  (Herbst, 1795)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T       
93-.106-.018-. Anthonomus pinivorax  Silfverberg, 1977     Bl   Sm Öl     Vg    Up Vs Vr Dr Hs     Ån   Nb       S    F K E A I P T           
93-.106-.019-. Anthonomus germanicus  Dieckmann, 1968 :482                                          P T           
93-.106-.020-. Anthonomus rubripes  Gyllenhal, 1835                                          P T           
93-.107-.001-. Anthonomus rectirostris  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb   Ly   Lu   S N D F K E A I P T         
93-.108-.001-. Brachonyx pineti  (Paykull, 1792)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs   Hr   Vb Nb Ås Ly   Lu To S N D F K E A I P T         
93-.109-.001-. Bradybatus creutzeri  Germar, 1824                                           T           
93-.109-.004-. Bradybatus kellneri  Bach, 1854   Sk Bl   Sm     Ög Vg Bo     Vs                 S N D    E A I P T     
93-.109-.006-. Bradybatus fallax  Gerstäcker, 1860: 397            Vg                       S         P T       
93-.110-.001-. Curculio elephas  (Gyllenhal, 1835)                                          P T           
93-.110-.002-. Curculio venosus  (Gravenhorst, 1807)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög      Up Vs                 S   D     A I P T         
93-.110-.003-. Curculio pellitus  (Boheman, 1843)                                          P T         
93-.110-.004-. Curculio villosus  Fabricius, 1781   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs                 S N D    E A I P T       
93-.110-.0041. Curculio vicetinus  Cussigh, 1989                                           T       
93-.110-.005-. Curculio nucum  Linnaeus, 1758   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr               S N D F   E A I P T           
93-.110-.006-. Curculio glandium  Marsham, 1802   Sk                               S   D    E A I P T     
93-.110-.007-. Curculio betulae  (Stephens, 1831)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo    Up Vs Vr Dr       Ån Vb        S N D F K E A I P T       
93-.110-.008-. Curculio rubidus  (Gyllenhal, 1836)                                     F     I P T         
93-.110-.009-. Archarius crux  (Fabricius, 1777)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo                      S N D F K E A I P T     
93-.110-.010-. Archarius salicivorus  (Paykull, 1792)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb     Lu   S N D F K E A I P T       
93-.110-.011-. Archarius pyrrhoceras  (Marsham, 1802)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr                S N D F   E A I P T         
93-.173-.001-. Mecinus collaris  Germar, 1821   Sk Bl Ha Sm Öl Go    Vg Bo    Up                  S N D F K E A I P T      NT
93-.173-.002-. Mecinus janthinus  Germar, 1821            Vg                       S       A   P T    NT
93-.173-.003-. Mecinus heydenii  Wencker, 1866   Sk    Sm Öl          Up   Vr                S   D     A   P T        NT