Åter till förstasidan

 Filter: familj Curculionidae
Antal taxa: 1095 «« 1... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...37 »»
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
93-.017-.001-. Stomodes gyrosicollis  Boheman, 1842                                          P T           
93-.018-.001-. Simo hirticornis  (Herbst, 1795)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds                     S N D       P T     
93-.018-.002-. Simo variegatus  (Boheman, 1842)                                    D       P T       
93-.019-.001-. Caenopsis fissirostris  (Walton, 1847)                                           T       
93-.019-.002-. Caenopsis waltoni  (Boheman, 1842)                                           T           
93-.020-.001-. Centricnemus leucogrammus  (Germar, 1824)                                          P T           
93-.020-.003-. Peritelus sphaeroides  Germar, 1824                                           T         
93-.021-.003-. Phyllobius viridicollis  (Fabricius, 1792)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me        Ly     S N D F K E A   P T           
93-.021-.004-. Phyllobius brevis  Gyllenhal, 1834                                         I P T           
93-.021-.005-. Phyllobius dispar  L. Redtenbacher, 1847                                           T             
93-.021-.006-. Phyllobius virideaeris  (Laicharting, 1781)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr              S N D F K E A I P T         
93-.021-.007-. Phyllobius roboretanus  Gredler, 1882                                       E   I P T         
93-.021-.008-. Phyllobius oblongus  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr              S N D F K E A I P T           
93-.021-.010-. Phyllobius pallidus  (Fabricius, 1792)                                          P T           
93-.021-.013-. Phyllobius arborator  (Herbst, 1797)                                     F K E A I P T         
93-.021-.014-. Phyllobius pomaceus  Gyllenhal, 1834   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo Ds    Up                  S N D F K E A I P T         
93-.021-.015-. Phyllobius glaucus  (Scopoli, 1763)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo Ds     Vs Vr                S N D F K E A I P T       
93-.021-.0151-. Phyllobius pilicornis  Desbrochers des Loges, 1872                                          P          
93-.021-.0152-. Phyllobius fessus  Boheman, 1843                                             Ö    
93-.021-.0153. Phyllobius jacobsoni  Smirnov, 1913                                        A I P            
93-.021-.016-. Phyllobius alpinus  Stierlin, 1859                                          P            
93-.021-.017-. Phyllobius maculicornis  Germar, 1824   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb        S N D F K E A I P T           
93-.021-.019-. Phyllobius argentatus  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs         Ly     S N D F K E A I P T           
93-.021-.020-. Phyllobius thalassinus  Gyllenhal, 1834                                      K    I P            
93-.021-.021-. Phyllobius pyri  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån         S N D F K E A I P T         
93-.021-.022-. Phyllobius vespertinus  (Fabricius, 1792)   Sk   Ha Sm     Ög         Vr Dr              S N D    E A I P T     
93-.021-.023-. Phyllobius betulinus  (Bech. & Scharfenberg, 1805)                                        A I P T         
93-.021-.024-. Phyllobius seladonius  Brullé, 1832                                          P            
93-.021-.0261-. Phyllobius contemptus  Schoenherr, 1832                                          P            
93-.0211-.001-. Parascythopus intrusus  (Kono, 1948)   Sk                               S N         T Ne