Åter till förstasidan

 Filter: familj Curculionidae
Antal taxa: 1095 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...37 »»
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
93-.015-.001-. Otiorhynchus chrysocomus  Germar, 1824                                          P T             
93-.015-.002-. Otiorhynchus atroapterus  (De Geer, 1775)   Sk Bl Ha Sm   Go GS   Vg Bo                      S N D      I P T         
93-.015-.004-. Otiorhynchus indefinitus  Reitter, 1912   Sk     Öl                           S N D       P T       
93-.015-.005-. Otiorhynchus chrysostictus  Gyllenhal, 1834                                        A   P T       
93-.015-.006-. Otiorhynchus orbicularis  (Herbst, 1795)                                         I P T       
93-.015-.007-. Otiorhynchus velutinus  Germar, 1824                                          P T           
93-.015-.008-. Otiorhynchus brunneus  Gyllenhal, 1834                                           T             
93-.015-.010-. Otiorhynchus tristis  (Scopoli, 1763)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg   Ds                     S   D F   E A I P T         
93-.015-.011-. Otiorhynchus ligustici  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr    Hs Me            S N D F K E A I P T         
93-.015-.016-. Dodecastichus mastix  (Olivier, 1807)   Sk Bl Ha       Vg Bo                      S        I P T     
93-.015-.017-. Dodecastichus pulverulentus  (Germar, 1824)                                          P            
93-.015-.018-. Dodecastichus inflatus  (Gyllenhal, 1834)   Sk   Ha      Ög       Up                  S         P T       
93-.015-.019-. Dodecastichus geniculatus  (Germar, 1817)                                           T         
93-.015-.020-. Dodecastichus obsoletus  (Stierlin, 1861)                                          P              
93-.015-.025-. Otiorhynchus sensitivus  (Scopoli, 1763)                                           T             
93-.015-.026-. Otiorhynchus repletus  Boheman, 1842                                          P            
93-.015-.029-. Otiorhynchus bisulcatus  (Fabricius, 1781)                                          P            
93-.015-.035-. Otiorhynchus pseudonothus  Apfelbeck, 1897            Vg      Up                  S   D        T     
93-.015-.037-. Otiorhynchus armadillo  (Rossi, 1792)   Sk   Ha      Ög       Up                  S N   F     I P T     
93-.015-.038-. Otiorhynchus multipunctatus  (Fabricius, 1792)                                          P T           
93-.015-.0381. Otiorhynchus aurifer  Boheman, 1842                                    D        T       
93-.015-.039-. Otiorhynchus coecus  Germar, 1824                                          P T           
93-.015-.042-. Otiorhynchus clavipes  (Bonsdorff, 1785)   Sk   Ha       Vg      Up   Vr                S   D    E A   P T     
93-.015-.043-. Otiorhynchus hungaricus  Germar, 1823                                           T         
93-.015-.044-. Otiorhynchus fagi  Gyllenhal, 1834                                     F   E    P T       
93-.015-.045-. Otiorhynchus lirus  Schoenherr, 1834                                          P T           
93-.015-.046-. Otiorhynchus morio  (Fabricius, 1781)                                       E A   P T           
93-.015-.048-. Otiorhynchus arcticus  (Fabricius, 1780)   Sk   Ha       Vg Bo                  Ly   Lu To S N D F K     P T       
93-.015-.050-. Otiorhynchus politus  Gyllenhal, 1834                                     F K                
93-.015-.055-. Otiorhynchus perdix  (Olivier, 1807)                                          P T