Åter till förstasidan

 Filter: familj Curculionidae
Antal taxa: 1095 «« 1... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
93-.1802.004-. Tachyerges salicis  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T           
93-.1802.005-. Tachyerges rufitarsis  (Germar, 1821)      Ha Sm Öl    Ög     Up                  S N D F    A I P T         
93-.1803.001-. Isochnus foliorum  (O. F. Müller, 1764)   Sk   Ha Sm     Ög Vg Bo   Up   Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås   Pl Lu To S N D F K E A I P T         
93-.1803.002-. Isochnus sequensi  (Stierlin, 1894)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr Hs Me     Vb        S N D F K E A I P T         
93-.1803.003-. Isochnus angustifrons  (West, 1917)                                   N D    E    P T         
93-.1803.004-. Isochnus flagellum  (Ericson, 1902)                 Up    Dr   Me   Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N   F K     P        
93-.181-.001-. Rhamphus pulicarius  (Herbst, 1795)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb   Ly     S N D F K E A I P T         
93-.181-.002-. Rhamphus oxyacanthae  (Marsham, 1802)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg      Up                  S N D F K   A   P T         
93-.181-.003-. Rhamphus subaeneus  Illiger, 1807                                   N       I P T