Åter till förstasidan

 Filter: tribus Trachyphloeini
Antal taxa: 13  1
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
93-.019-.001-. Caenopsis fissirostris  (Walton, 1847)                                           T       
93-.019-.002-. Caenopsis waltoni  (Boheman, 1842)                                           T           
93-.026-.001-. Trachyphloeus alternans  Gyllenhal, 1834        Öl Go                          S   D       P T      NT
93-.026-.002-. Trachyphloeus scabriculus  (Linnaeus, 1771)   Sk Bl   Sm      Vg         Dr        Vb        S   D F K E   I P T     
93-.026-.003-. Trachyphloeus spinimanus  Germar, 1824   Sk     Öl Go   Ög                        S   D     A   P T        NT
93-.026-.0031-. Trachyphloeus digitalis  (Gyllenhal, 1827)   Sk     Öl Go         Up                  S   D    E A         NT
93-.026-.004-. Trachyphloeus parallelus  Seidlitz, 1868                                          P T           
93-.026-.005-. Trachyphloeus heymesi  Hübenthal, 1934   Sk Bl   Sm Öl Go GS Ög                        S   D       P T        NT
93-.026-.006-. Trachyphloeus rectus  Thomson, 1865   Sk Bl Ha   Öl Go GS Ög Vg Bo    Up Vs Vr Dr   Hs             S N D F       T       
93-.026-.007-. Romualdius angustisetulus  (V. Hansen, 1915)   Sk   Ha Sm   Go     Bo                      S   D   K   A   P T    NT
93-.026-.008-. Romualdius scaber  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb Ås Ly   Lu   S N D F K E A I P T         
93-.026-.011-. Cathormiocerus aristatus  (Gyllenhal, 1827)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg   Ds   Up Vs Vr Dr   Hs Me   Ån         S N D F K E A I P T     
93-.026-.012-. Cathormiocerus spinosus  (Goeze, 1777)                                          P T