Åter till förstasidan

 Filter: tribus Hylastini
Antal taxa: 10  1
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
91-.004-.001-. Hylastes ater  (Paykull, 1800)   Sk   Ha Sm Öl Go   Ög Vg         Dr         Nb       S   D    E A I P T       
91-.004-.0011. Hylastes brunneus  (Erichson, 1836)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A   P T         
91-.004-.002-. Hylastes opacus  Erichson, 1836   Sk   Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb Ås Ly     S N D F K E A I P T         
91-.004-.0021. Hylastes plumbeus  Blandford, 1894                                      K    I P              
91-.004-.003-. Hylastes cunicularius  Erichson, 1836   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T       
91-.004-.004-. Hylastes linearis  Erichson, 1836                                          P T           
91-.004-.005-. Hylastes attenuatus  Erichson, 1836      Ha Sm Öl Go   Ög                  Nb       S N   F   E A I P T         
91-.004-.006-. Hylastes angustatus  (Herbst, 1794)   Sk   Ha    Go     Bo                Nb       S N D F K E A I P T       
91-.005-.001-. Hylurgops glabratus  (Zetterstedt, 1828)       Sm      Vg     Up   Vr Dr   Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N   F K E A I P T         
91-.005-.002-. Hylurgops palliatus  (Gyllenhal, 1813)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T