Åter till förstasidan

 Filter: tribus Galerucini
Antal taxa: 23  1
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
88-.039-.001-. Galerucella nymphaeae  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb Ås Ly   Lu To S N D F K E A I P T       
88-.039-.0011. Galerucella aquatica  (Geoffroy, 1785)                                    D F               
88-.039-.0012. Galerucella sagittariae  (Gyllenhal, 1813)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb Ås Ly   Lu To S N   F K E A I           
88-.039-.0013. Galerucella kerstensi  Lohse, 1989   Sk                               S    F                 
88-.039-.002-. Galerucella grisescens  (Joannis, 1865)                                     F K E A I P T         
88-.039-.003-. Galerucella lineola  (Fabricius, 1781)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb   Ly   Lu   S N D F K E A I P T         
88-.039-.004-. Galerucella calmariensis  (Linnaeus, 1767)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb        S N D F K E A I P T       
88-.039-.005-. Galerucella pusilla  (Duftschmid, 1825)   Sk Bl Ha Sm Öl Go    Vg    Up    Dr Hs Me            S N D F K E A I P T         
88-.039-.006-. Galerucella tenella  (Linnaeus, 1760)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås      S N D F K E A I P T         
88-.039-.007-. Galerucella anserina  Ødegaard & Hanssen, 2020                                   N             
88-.0391.001-. Xanthogaleruca luteola  (O. F. Müller, 1766)            Vg      Up                  S   D     A I P T       
88-.040-.001-. Pyrrhalta viburni  (Paykull, 1799)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr Hs             S N D F K E A I P T         
88-.041-.001-. Galeruca tanaceti  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T       
88-.041-.002-. Galeruca interrupta  Illiger, 1802   Sk Bl   Sm Öl     Vg Bo                      S   D     A I P T      VU
88-.041-.003-. Galeruca pomonae  (Scopoli, 1763)   Sk Bl Ha Sm Öl Go    Vg Bo Ds   Up Vs Vr Dr   Hs Me     Vb Nb       S N D F K E A I P T       
88-.041-.004-. Galeruca laticollis  C. R. Sahlberg, 1838   Sk    Sm Öl    Ög     Up Vs   Dr              S   D F K E A I P T        NT
88-.041-.005-. Galeruca dahlii  (Joannis, 1865)                                        A   P T           
88-.041-.006-. Galeruca rufa  Germar, 1824                                             Ö        
88-.041-.007-. Galeruca melanocephala  (Ponza, 1805)            Vg Bo                      S   D F K      T    VU
88-.041-.008-. Galeruca jucunda  (Faldermann, 1837)        Öl Go                          S          T      NT
88-.042-.001-. Lochmaea caprea  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T           
88-.042-.002-. Lochmaea suturalis  (C. G. Thomson, 1866)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs   Hr Ån   Nb       S N D F K E A I P T           
88-.042-.003-. Lochmaea crataegi  (Forster, 1771)   Sk Bl Ha Sm Öl Go    Vg Bo                      S   D     A I P T