Åter till förstasidan

 Filter: tribus Cryphalini
Antal taxa: 16  1
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
91-.025-.001-. Trypophloeus alni  (Lindemann, 1875)                                   N   F K E A   P T       
91-.025-.0011-. Trypophloeus borealis  Kvamme et al., 2021                              Ly    To S N   F           
91-.025-.002-. Trypophloeus granulatus  (Ratzeburg, 1837)                                         I P T           
91-.025-.003-. Trypophloeus rybinskii  Reitter, 1895                                          P T           
91-.025-.004-. Trypophloeus binodulus  (Ratzeburg, 1837)   Sk Bl   Sm Öl Go   Ög Vg    Up    Dr   Hs    Ån   Nb       S N   F K E A   P T      NT
91-.025-.005-. Trypophloeus bispinulus  Eggers, 1927      Ha Sm     Ög      Up   Vr Dr Hs    Ån Vb Nb   Ly     S N   F   E A          
91-.025-.006-. Trypophloeus palmi  V. Hansen, 1956       Sm     Ög      Up Vs   Dr Hs    Ån         S    F   E A       NT
91-.025-.007-. Trypophloeus grothii  (Hagedorn, 1904)   Sk Bl   Sm Öl   GS Ög   Bo Ds    Up                  S N D F             
91-.026-.001-. Cryphalus piceae  (Ratzeburg, 1837)   Sk                               S   D     A I P T       
91-.026-.002-. Cryphalus intermedius  Ferrari, 1867                                          P T             
91-.026-.003-. Cryphalus saltuarius  Weise, 1891   Sk Bl Ha Sm     Ög      Up   Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N   F K E    P T           
91-.026-.004-. Cryphalus asperatus  (Gyllenhal, 1813)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs             S N D F K E A I P T         
91-.027-.001-. Ernoporicus fagi  (Fabricius, 1798)   Sk Bl Ha Sm                            S   D       P T       
91-.027-.002-. Ernoporicus caucasicus  (Lindemann, 1876)   Sk Bl   Sm Öl   GS Ög                        S N D F      P T        NT
91-.028-.001-. Ernoporus tiliae  (Panzer, 1793)   Sk Bl Ha Sm Öl   GS Ög Vg    Up Vs   Dr               S N D F   E A I P T     
91-.0281-.001-. Hypothemnus eruditus  (Westwood, 1836)                                             Ö