Åter till förstasidan

 Filter: familj Lampyridae
Antal taxa: 4  1
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
26-.001-.001-. Lampyris noctiluca  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me            S N D F K E A I P T         
26-.002-.001-. Lamprohiza splendidula  (Linnaeus, 1767)                                    D      I P T           
26-.003-.001-. Phosphaenus hemipterus  (Goeze, 1777)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög   Bo   Up Vs                 S N D F K E A I P T         
26-.004-.001-. Luciola italica  (Linnaeus, 1767)                                    D      I     Ö