Åter till förstasidan

 Filter: familj Curculionidae
Antal taxa: 1098  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...37 »»
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
91-.001-.001-. Scolytus rugulosus  (P. W. J. Müller, 1818)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg    Up Vs Vr Dr              S N D F K E A I P T       
91-.001-.003-. Scolytus intricatus  (Ratzeburg, 1837)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs             S N D F K E A I P T         
91-.001-.004-. Scolytus mali  (Bechstein, 1805)   Sk    Sm Öl Go   Ög Vg     Up Vs                 S   D F   E A I P T    NT
91-.001-.005-. Scolytus carpini  (Ratzeburg, 1837)     Bl   Sm Öl Go        Up                  S   D    E A   P T    NT
91-.001-.007-. Scolytus laevis  Chaupis, 1869   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo   Up Vs   Dr              S N D    E A   P T         
91-.001-.008-. Scolytus pygmaeus  (Fabricius, 1787)   Sk     Öl                           S   D      I P T         
91-.001-.009-. Scolytus scolytus  (Fabricius, 1775)   Sk   Ha Sm Öl    Ög                        S   D    E A I P T     
91-.001-.0091. Scolytus triarmatus  (Eggers, 1912)   Sk Bl   Sm Öl     Vg     Up Vs     Hs             S N D    E         
91-.001-.0092. Scolytus sulcifrons  Rey, 1892                                          P            
91-.001-.010-. Scolytus ratzeburgii  E. W. Janson, 1856   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu   S N D F K E A I P T         
91-.001-.012-. Scolytus kirschii  Skalitzky, 1876                                          P T             
91-.001-.013-. Scolytus ensifer  Eichhoff, 1881                                          P T           
91-.001-.014-. Scolytus multistriatus  (Marsham, 1802)       Sm Öl Go    Vg     Up                  S   D    E A I P T     
91-.001-.015-. Scolytus morawitzi  Semenov, 1902                                      K                
91-.002-.001-. Phloeotribus spinulosus  (Rey, 1883)   Sk Bl   Sm Öl    Ög Vg    Up Vs Vr Dr Hs   Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T         
91-.003-.001-. Phloeotribus rhododactylus  (Marsham, 1802)   Sk                               S   D     A   P T       
91-.0031.001-. Phloeotribus caucasicus  Reitter, 1891                                           T             
91-.004-.001-. Hylastes ater  (Paykull, 1800)   Sk   Ha Sm Öl Go   Ög Vg         Dr         Nb       S   D    E A I P T       
91-.004-.0011. Hylastes brunneus  (Erichson, 1836)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A   P T         
91-.004-.002-. Hylastes opacus  Erichson, 1836   Sk   Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb Ås Ly     S N D F K E A I P T         
91-.004-.0021. Hylastes plumbeus  Blandford, 1894                                      K    I P            
91-.004-.003-. Hylastes cunicularius  Erichson, 1836   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T       
91-.004-.004-. Hylastes linearis  Erichson, 1836                                          P T         
91-.004-.005-. Hylastes attenuatus  Erichson, 1836      Ha Sm Öl Go   Ög                  Nb       S N   F   E A I P T         
91-.004-.006-. Hylastes angustatus  (Herbst, 1794)   Sk   Ha    Go     Bo                Nb       S N D F K E A I P T       
91-.005-.001-. Hylurgops glabratus  (Zetterstedt, 1828)       Sm      Vg     Up   Vr Dr   Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N   F K E A I P T         
91-.005-.002-. Hylurgops palliatus  (Gyllenhal, 1813)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T         
91-.006-.001-. Tomicus minor  (Hartig, 1834)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu   S N D F K E A I P T       
91-.006-.002-. Tomicus piniperda  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T         
91-.007-.001-. Hylurgus ligniperda  (Fabricius, 1787)   Sk   Ha                       Nb       S   D    E A I P T      DD