Åter till förstasidan

 Filter: familj Cantharidae
Antal taxa: 100  1 2 3 4 »»
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
27-.001-.001-. Podabrus alpinus  (Paykull, 1798)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T       
27-.0011.001-. Dichelotarsus flavimanus  Motschulsky, 1860                                Lu To S N   F K            
27-.0011.002-. Dichelotarsus lapponicus  (Gyllenhal, 1810)                   Vr Dr   Hs   Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N   F K          
27-.002-.005-. Cantharis fusca  Linnaeus, 1758   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me    Ån Vb        S N D F K E A I P T           
27-.002-.006-. Cantharis annularis  Ménétriés, 1836                                    D        T         
27-.002-.007-. Cantharis rustica  Fallén, 1807   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån         S N D F K E A I P T         
27-.002-.008-. Cantharis pellucida  Fabricius, 1792   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb     Pl    S N D F K E A I P T     
27-.002-.009-. Cantharis flavilabris  Fallén, 1807   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr                S N D F K E A I P T         
27-.002-.010-. Cantharis nigra  (De Geer, 1774)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr Hs             S N D F K E A I P T       
27-.002-.011-. Cantharis paludosa  Fallén, 1807   Sk Bl Ha Sm     Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs   Hr Ån Vb Nb Ås Ly   Lu To S N D F K E A I P T           
27-.002-.012-. Cantharis tristis  Fabricius, 1798                                          P T           
27-.002-.013-. Cantharis pulicaria  Fabricius, 1781                                     F   E A   P T         
27-.002-.014-. Cantharis obscura  Linnaeus, 1758   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu   S N D F K E A I P T         
27-.002-.015-. Cantharis liburnica  Depoli, 1912                                          P T           
27-.002-.016-. Cantharis paradoxa  Hicker, 1960                                          P T       
27-.002-.017-. Cantharis lateralis  Linnaeus, 1758   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög     Up Vs   Dr               S   D F K E A I P T       
27-.002-.018-. Cantharis nigricans  (O. F. Müller, 1776)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb        S N D F K E A I P T         
27-.002-.019-. Cantharis pagana  Rosenhauer, 1847                                          P T       
27-.002-.021-. Cantharis terminata  Faldermann, 1835                                          P T           
27-.002-.022-. Cantharis kervillei  Pic, 1932                                          P T             
27-.002-.023-. Cantharis quadripunctata  (O. F. Müller, 1776)   Sk   Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr   Hs Me Hr Ån Vb Nb   Ly   Lu   S N D F K E A I P T       
27-.002-.024-. Cantharis montana  Stierlin, 1889                                           T             
27-.002-.025-. Cantharis decipiens  Baudi di Selve, 1872   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo   Up Vs Vr                S N D     A   P T       
27-.002-.026-. Cantharis livida  Linnaeus, 1758   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me    Ån Vb Nb     Lu   S N D F K E A I P T         
27-.002-.027-. Cantharis rufa  Linnaeus, 1758   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr   Hs Me   Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu   S N D F K E A I P T           
27-.002-.028-. Cantharis cryptica  Ashe, 1947   Sk Bl Ha Sm     Ög Vg                       S N D       P T     
27-.002-.029-. Cantharis pallida  Goeze, 1777   Sk Bl Ha Sm                            S   D     A I P T         
27-.002-.030-. Cantharis figurata  Mannerheim, 1843   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T         
27-.002-.031-. Cantharis fibulata  Märkel, 1852                                          P            
27-.002-.032-. Cantharis darwiniana  Sharp, 1867                                    D        T